กิจกรรมถอนกล้าข้าว ดำนา

กิจกรรม signature ของแฮงตึงฟาร์ม
ถอนกล้าข้าว + ปลูกข้าว ดำนา
+ เกี่ยวหญ้าให้หญ้าน้องควาย + อาบน้ำให้น้องควาย
พร้อมทานชุดอาหารเครื่องดื่มจากแฮงตึงฟาร์ม


Hang Tueng Farm

Signature Package:
Experience As A Local Farmer
With Local Farmer


Rice Uprooting, Rice Planting
Harvest Grass To Feed Thai Buffalo
Buffalo Showering And
Signature Lunch Set.


แพกเกจ “แฮงตึง แต๊ว่า”  

1.ถอนกล้าข้าว
2.ปลูกข้าว ดำนา 
3.เกี่ยวหญ้าให้หญ้าน้องควาย 
4.อาบน้ำให้น้องควาย
5.ชุดข้าวกล้อง ชุดข้าว แกงเขียวหวานไก่ แคบหมู
+ น้ำสมุนไพร + ข้าวเหนียวมะม่วง

ราคา 1,800 บาท / คน (2 คนขึ้นไป)


.Hang Tueng organic farm Signature package:

1.Learn how to uprooting rice
2.Rice planting 
3.Harvest grass to Feed Thai buffalo
4.Showering Buffalo
5.Signature lunch set
Rice with chicken green curry
+ herbal drink + mango sticky rice.

1,800 baht / person (minimum 2 persons)


จองกิจกรรมทำอาหาร

Email : nornmuan@gmail.com
Tel. 081-3628932กิจกรรมถอนกล้าดำนาเชียงใหม่,
ให้หญ้าน้องควายเชียงใหม่,

Traditional rice planting, rice uprooting,
feeding buffalo Chiang Mai.