• Baannoi nornmuan

  Artistic locality homestay Chiang Mai

 • Baannoi Nornmuan

  Artistic locality homestay Chiang Mai

 • Baannoi Nornmuan

  Artistic locality homestay Chiang Mai

 • Baannoi nornmuan

  Artistic locality homestay Chiang Mai

 • Baannoi Nornmuan

  Artistic locality homestay Chiang Mai

เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

"Chiang Mai"

“เชียงใหม่” เป็นเมืองที่มักจะถูกนำเสนอ
ออกมาในรูปแบบทางศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ที่มีรายละเอียดอันงดงามซับซ้อน

แต่ในขณะเดียวกัน เรื่องราวในอีกหลาย
แง่มุมของเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้รับการหยิบยก
ขึ้นมาพูดถึงอย่างจริงจังนั่นก็คือ “วิถีชีวิต
ของชาวเชียงใหม่” ในชนบทรอบนอก

ที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้ชีวิตอยู่กับ
ธรรมชาติความเชื่อ และมีความเป็นศิลปะที่
ใสซื่อ

is usually viewed upon as a
city full of Art and Culture
that is refined and complex,but
rarely has people been able to
discover the other appealing
side of this capital of the
north.

We are talking about the more
simple lifestyle of the
“Northern country folks”
who spend their lives onthe
outskirts amongst trees and
nature, with their humble
beliefs and honest crafts.

“บ้านหน้อยนอนม่วน”

เป็นบ้านที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของชาวเชียงใหม่รอบนอก

เพื่อให้คนที่เข้ามาพักได้รับรู้และสัมผัสความเป็นอยู่แบบบ้านๆผ่านเรื่องเล่าบนชานไม้และใต้ถุน โดยไม่เน้นความหรูหราแต่แปลกตาด้วยเนื้อหาสุกๆดิบๆ ที่ไม่ประณีตหรือหยาบกร้านจนเกินไป

โดยสื่อผ่านงานศิลปะในครัวเรือนจากฝีมือ “สล่า”หรือช่างชาวบ้านที่ช่วยกันคิดและร่วมกันสร้างงานจากประสบการณ์ความคิด สร้างสรรค์จนเกิดเป็นรูปแบบของที่พักอาศัยผสมกับงานศิลปะที่ไม่มีรูปแบบ ตายตัวและคาดคะเนไม่ได้

“Baan Noi Norn Muan”

is a place that will pass on the stories of these down to earth families found around the outlying districts of Chiang Mai through plain folklores told on wooden porches.

These stories, inhabiting various corners as pieces of unique crafts made by local artisans or “Sala”, are neither too complicated nor too brute, they take form as each “Sala” contributes their creativity and experiences, making them surprising and unexpected.

 

เอิ้นจวน…(อินโทรกำเมือง) !!

a2

มาก๋ายกอยล่องกองยื่อส่อง
หันครัวยอง โฮะ!! โซะ!!สูน กั๋น…
ไก่ปู้ยืนอยู่บนยอดหลังคา เกียมเอิ้นขัน
แป๋งหัวหันเลี้ยวกอย…ส่องผ่อ
ฝาบ้านก่เขียวเป่งลึ้ง
ผ่อซึ่งตึง เขียนเป๋นอย่าง ลายผ้าซิ่น
แป๋งเขียนเส้น ขีดลาย ใส่บ่ะหิน
เป็นผ้าซิ่น อยู่บนฝา ปล๋าว่ายซ้าว
แหงนหน้าผ่อ ฝ้าหลังคา ยองบนหัว
เอาแตะฮั้วมาแป๋ง เป็นลายสาน
โกมไฟส่อง เอากกข้าว ตี้วางจาน
เอามาสูน กับลายสาน ผ่องามดี
ยื่อส่องผ่อตางใน เป๋นบ้านหน้อย
ผ่อสีกอย หันลายว่า น่านอนม่วน
ก๋ายมาหัน ก่เลยอยากจะเอิ้นจวน
มาบ้านหน้อยนอนม่วน จวนหื้อลอง
“มาบ้านหน้อยนอนม่วน จวนหื้อลอง”

ar02

เชิญชวน !!

สะดุดตา ผ่านมาได้พบเห็น
สีเขียวเย็น กับเครื่องเรือน เหมือนบ้านเก่า
ไก่ตัวผู้ บนหลังคาเป็นสีเทา
ยืนเอี้ยวคอ คอยเฝ้ามอง จ้องลงมา

ผนังเขียว สีสัน สดสว่าง
เขียนตาราง อย่างผ้าถุง ทั่วทั้งฝา
ใส่ลูกหินหลากสี ให้หลอกตา
แล้วซ่อนปลา ตัวน้อย ค่อยปลอมปน

แหงนหน้ามอง ฝ้าเพดาน อยู่เหนือหัว
ทำจากรั้วไม้ไผ่ เป็นลายสาน
โคมไฟส่อง เอาถาดข้าว ที่วางจาน
ผสมผสาน กับลายไผ่ ได้ลงตัว

ชะเง้อมอง ด้านใน เป็นบ้านน้อย
ดูชะรอย ราวว่า น่านอนเล่น
อยู่สบาย อย่างสงบ และร่มเย็น
ผ่านมาเห็นเลยบอกต่อ ต้องมาลอง
“ผ่านมาเห็นเลยบอกต่อ ต้องมาลอง”

ar03

เสาเฮือน !!
โก๋นผึ้ง กุ่มไก่ เอามาแป๋ง
หื้อมีแสงส่องขั้นได บ่ข้องต้าว
เสาแหล่งหมาตั้งหน้าเฮือน ผ่อจ้าดยาวววว
คนบ่เก่า เปิ้นมัดหมาไว้หน้าเฮือน
———————————-
แปล
เสาบ้าน !!
รังผึ้ง สุ่มไก่ ใช้ดัดแปลง
ได้มีแสงส่องบันได ให้มองเห็น
เสาแหล่งหมาหน้าบ้าน ดูสูงเด่น
เอาไว้เป็น ที่ผูกหมา มาช้านาน

ar04

จ้างกึ้ด !!
ฝาไหลบ้านเฮา เอามาใส่
ไหลเปิด-ปิดได้ ยามฮ้ฮน-หนาว
ก๋ง ยิงนก ยิงหนู ต๋ามบ้านเฮา
เอามาแป๋ง เป๋นมือก๋ำ ยู้ประตู๋ ….
———————————-
แปล
(ช่างคิด !!
ฝาไหล แบบเก่า เอามาใส่
ให้เลื่อนไหล เปิด-ปิดได้ ยามร้อน-หนาว
หนังสติ๊ก ยิงนก-หนู แถวบ้านเรา
เอามาทำมือจับเปิดประตู

ar05

ปื้นกะล่าง !!
จุ้งจาห้อยต่องแต่ง
เอาไผ่ฮวกมาแป๋ง แตนแป้นไม้
ป้อละแม๊ นอนเติก หื้อเปิงใจ๋
ลมก่เย็น ปั้ดไหว ลอดปื้นเฮือน

———————————-
แปล
( ใต้ถุน !!
ชิงช้าห้อยต่องแต่ง
คิดดัดแปลง จากลำไผ่
เอขกนอนเล่น สบายใจ
ลมเย็นเอื่อยเลื้อยไหล ลอดใต้ถุน)

ar06

ไปแอ่ว !!
ปากั๋นลักแอ่ว ตึงไก่ใหญ่ ไก่หน้อย
กุ่มปอหงอย บ่มีไก่อยู่

———————————-
แปล
( ไปเที่ยว !!
พากันหนีเที่ยวทั้งไก่ใหญ่ ไก่น้อย
สุ่มไก่เลยหงอย ไม่มีไก่อยู่)

ar010

อะลุ้มซุ้มซิ้ม!!
ไฟสีส้มลอดกุ่มไก่…หันเงาเข่งสาน
ผ่อฝาบ้าน…ปอลายโอ้โต้ เอ้เต้
———————————-
แปล
(ขมุกขมัว สลัวๆ!!
แสงสีส้มสาดลอดสุ่มไก่
เห็นเงาเข่งสานตัดกับแสงไฟ
ฝาผนังบ้านนั้นไซร้…ลายพร้อย)

gallery

Rooms & Rate

บ้านหน้อย 4 หลัง นอนม่วนกันอยู่ 8 ห้อง
(ห้องรายวัน 4 ห้อง และห้องรายเดือน 4 ห้อง)
แบบบ้านๆ ผสมศิลปะร่วมสมัยบ้าง พื้นบ้าน
บ้างปะปนกันไป ให้นอนกันม่วนๆ หลาย
อารมณ์

ปล. บ้าน 1 หลัง แยกเป็น 2 ห้อง
คล้ายบ้านแฝด

เวลา เช็คอิน หลัง 14.00 น.
(หากห้องว่างสามารถเข้าเช็คอิน
ก่อน เวลา 14.00 น.ได้ครับ)
เวลา เช็คเอ้าท์ ก่อน 12.00 น.

A tranquil guesthouse with four
little houses is there. There
it is filled with 8 cozy rooms
where you can stay enjoyable.

Uniquely blended ambience of
house and landscape decoration
is mixed with contemporary art
and raw-house style with an
amazing decorating twist of
Lanna household materials.

All adding up to a variety of
house-warm and relax stays

check in time: 2.00 p.m.
(In case,room is available,you
can check in before 2.00 p.m.)
check out time: 12.00 a.m.

ห้องรายวัน 4 ห้อง

Double Room

Pee Tong’s Cabbages

กะหล่ำปลีปี้ทอง

Aye Som’s Kale

คะน้าอ้ายสม

Pa Porn’s Chinese Cabbages

กาวตองป้าพร

Aye Pan’s Lettuces

กะหล่ำดอกอ้ายพัน

ห้องรายเดือน 4 ห้อง

Triple Room

Antie Sri and her chicken

ป้าศรีมีไก่

Antie Miang and her dog

ป้าเมี่ยงมีหมา

Uncle Dee and his ducks

ลุงดีมีเป็ด

Uncle Ma and his piglets

ลุงมามีหมู

Guest Reviews

The staff were very cheerful and willing to help out. Overall, this was a great pick for my stay in Chiangmai, and I won't hesitate to do it again in the future.
eve-j
Eve J“Excellent choice to get a touch of Lanna”
We stay at Baannoi Normuan for a bit more than 5 months in the smaller "home". We stay so long and whish it could be longer because this place is like home.
avatar040
eleonoreParis19“My home in ThaïIand...”
Brand New artistic Guest house. We were very well taken care of. We stayed for 3 months, and loved it! The staff are amazing, very helpful and nice. If you have your own transportation/scooter it's perfect as you can drive to the center of town and markets in 5 minutes. Feels nice to be out of the hustle and bustle...
avatar
Eandkt“Brand New funky and awesome!”