cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

เอิ้นจวน...(อินโทรกำเมือง) !!


มาก๋ายกอยล่องกองยื่อส่อง
หันครัวยอง โฮะ!! โซะ!!สูน กั๋น...
ไก่ปู้ยืนอยู่บนยอดหลังคา เกียมเอิ้นขัน
แป๋งหัวหันเลี้ยวกอย...ส่องผ่อ
ฝาบ้านก่เขียวเป่งลึ้ง
ผ่อซึ่งตึง เขียนเป๋นอย่าง ลายผ้าซิ่น
แป๋งเขียนเส้น ขีดลาย ใส่บ่ะหิน
เป็นผ้าซิ่น อยู่บนฝา ปล๋าว่ายซ้าว
แหงนหน้าผ่อ ฝ้าหลังคา ยองบนหัว
เอาแตะฮั้วมาแป๋ง เป็นลายสาน
โกมไฟส่อง เอากกข้าว ตี้วางจาน
เอามาสูน กับลายสาน ผ่องามดี
ยื่อส่องผ่อตางใน เป๋นบ้านหน้อย
ผ่อสีกอย หันลายว่า น่านอนม่วน
ก๋ายมาหัน ก่เลยอยากจะเอิ้นจวน
มาบ้านหน้อยนอนม่วน จวนหื้อลอง
“มาบ้านหน้อยนอนม่วน จวนหื้อลอง”
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
Baannoi nornmuan Chiang Mai, บ้านหน้อยนอนม่วน, guesthouse Chiang Mai, vacation rental Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่

เชิญชวน !!

cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
สะดุดตา ผ่านมาได้พบเห็น
สีเขียวเย็น กับเครื่องเรือน  เหมือนบ้านเก่า
ไก่ตัวผู้ บนหลังคาเป็นสีเทา
ยืนเอี้ยวคอ คอยเฝ้ามอง จ้องลงมา

ผนังเขียว สีสัน สดสว่าง
เขียนตาราง อย่างผ้าถุง ทั่วทั้งฝา
ใส่ลูกหินหลากสี ให้หลอกตา
แล้วซ่อนปลา ตัวน้อย ค่อยปลอมปน

แหงนหน้ามอง ฝ้าเพดาน อยู่เหนือหัว
ทำจากรั้วไม้ไผ่ เป็นลายสาน
โคมไฟส่อง เอาถาดข้าว ที่วางจาน
ผสมผสาน กับลายไผ่ ได้ลงตัว

ชะเง้อมอง ด้านใน เป็นบ้านน้อย
ดูชะรอย ราวว่า น่านอนเล่น
อยู่สบาย อย่างสงบ และร่มเย็น
ผ่านมาเห็นเลยบอกต่อ ต้องมาลอง
ผ่านมาเห็นเลยบอกต่อ ต้องมาลอง
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
Baannoi nornmuan Chiang Mai, บ้านหน้อยนอนม่วน, guesthouse Chiang Mai, vacation rental Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
เสาเฮือน !!

โก๋นผึ้ง กุ่มไก่ เอามาแป๋ง
หื้อมีแสงส่องขั้นได บ่ข้องต้าว
เสาแหล่งหมาตั้งหน้าเฮือน ผ่อจ้าดยาวววว
คนบ่เก่า เปิ้นมัดหมาไว้หน้าเฮือน
----------------------------------
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่ouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
แปล

เสาบ้าน !!
รังผึ้ง สุ่มไก่ ใช้ดัดแปลง
ได้มีแสงส่องบันได ให้มองเห็น
เสาแหล่งหมาหน้าบ้าน ดูสูงเด่น
เอาไว้เป็น ที่ผูกหมา มาช้านาน
Baannoi nornmuan Chiang Mai, บ้านหน้อยนอนม่วน, guesthouse Chiang Mai, vacation rental Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
Baannoi nornmuan Chiang Mai, บ้านหน้อยนอนม่วน, guesthouse Chiang Mai, vacation rental Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่


cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
จ้างกึ้ด !!
ฝาไหลบ้านเฮา เอามาใส่
ไหลเปิด-ปิดได้ ยามฮ้ฮน-หนาว
ก๋ง ยิงนก ยิงหนู ต๋ามบ้านเฮา
เอามาแป๋ง เป๋นมือก๋ำ ยู้ประตู๋ ....

----------------------------------
แปล
(ช่างคิด !!
ฝาไหล แบบเก่า เอามาใส่
ให้เลื่อนไหล เปิด-ปิดได้ ยามร้อน-หนาว
หนังสติ๊ก ยิงนก-หนู แถวบ้านเรา
เอามาทำมือจับเปิดประตู
Baannoi nornmuan Chiang Mai, บ้านหน้อยนอนม่วน, guesthouse Chiang Mai, vacation rental Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
Baannoi nornmuan Chiang Mai, บ้านหน้อยนอนม่วน, guesthouse Chiang Mai, vacation rental Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

ปื้นกะล่าง !!
จุ้งจาห้อยต่องแต่ง
เอาไผ่ฮวกมาแป๋ง แตนแป้นไม้
ป้อละแม๊ นอนเติก หื้อเปิงใจ๋
ลมก่เย็น ปั้ดไหว ลอดปื้นเฮือน

----------------------------------
แปล
( ใต้ถุน !!
ชิงช้าห้อยต่องแต่ง
คิดดัดแปลง จากลำไผ่
เอขกนอนเล่น สบายใจ
ลมเย็นเอื่อยเลื้อยไหล ลอดใต้ถุน)
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

ไปแอ่ว !!
ปากั๋นลักแอ่ว ตึงไก่ใหญ่ ไก่หน้อย
กุ่มปอหงอย บ่มีไก่อยู่

----------------------------------
แปล
( ไปเที่ยว !!
พากันหนีเที่ยวทั้งไก่ใหญ่ ไก่น้อย
สุ่มไก่เลยหงอย ไม่มีไก่อยู่)
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
Baannoi nornmuan Chiang Mai, บ้านหน้อยนอนม่วน, guesthouse Chiang Mai, vacation rental Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก guesthouse Chiang Mai, Bed&Breakfast Chiang Mai, B&B Chiang Mai, ที่พัก เชียงใหม่
อะลุ้มซุ้มซิ้ม!!
ไฟสีส้มลอดกุ่มไก่...หันเงาเข่งสาน
ผ่อฝาบ้าน...ปอลายโอ้โต้ เอ้เต้
----------------------------------
แปล
(ขมุกขมัว สลัวๆ!!
แสงสีส้มสาดลอดสุ่มไก่
เห็นเงาเข่งสานตัดกับแสงไฟ
ฝาผนังบ้านนั้นไซร้...ลายพร้อย)
cool hip boutique guesthouse in Chiang Mai --- เกสท์เฮ้าส์ ที่พักแนวๆ เก๋ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาถูก

        บ้านหน้อยนอนม่วน เกสต์เฮ้าส์เชียงใหม่ 7/6 ถ.ราษฎร์อุทิศ ซ.4 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
        7/6 Rat U-Thit rd. soi4 T.Watgate A.Muang Chiang Mai 50000 Tel: 084-611-9969
        Baannoi nornmuan, Hip guesthouse Chiang Mai. “We are an artistic locality”